Grundejerforeningen
Skovlodden
Om Skovlodden Ordensregler Opslag Arkiv

Opslag

Fjernelse af både uden mærkning

Generalforsamling 2018
Skader på veje og rabatter
Hvis du bliver vidne til at en bil ødelægger rabatten eller vejen skal du:

Kort beskrive hvad du har iagttaget
Notere bilens nummer
Eventuelt firma og andre kendetegn f.eks. telefonnummer på bilen
Tag gerne et billede af skaden så tidligt som muligt efter at skaden er indtruffet
Noter oplysninger om tidspunkt og sted

Send disse oplysninger til kontakt@skovlodden.dk

Grundejerforeningen vil så søge at inddrive erstatning.


Forbud mod afbrænding

Der er i 2010 indført et landsdækkende forbud mod afbrænding af haveaffald i både bymæssig bebyggelse og i sommerhusområder.

Den eneste form for åben ild, man må have i egen have, er en egentlig grill, eller et snobrødsbål på en dertil indrettet bålplads, og her må kun bruges rent og tørt træ.

Der indføres undertiden totalt forbud mod afbrænding i tørre sommerperioder, så husk at tjekke kommunens hjemmeside inden du brænder af. Halsnæs KommuneFælles arbejdsdag
Den årlige fælles arbejdsdag er ikke fastlagt, men kommer til at ligge i juni.


Haveaffald
Dato for den årlige afhentning er endnu ikke fastlagt, men kommer til at ligge umiddelbart før midsommer.


Næste årlige generalforsamling

Søndag den 26. maj 2019 kl. 10, på Ølsted Kro